“અરે કેયાન !!! તું અહી? આટલા વર્ષો પછી? અત્યાર સુધી ક્યાં હતો? ક્યારે આવ્યો? શું કરું છું? મજામાં છું ને?” અમદાવાદ ના એક ક્લબ ની બહાર ની એ સડક.. રસ્તા…
Continue Reading »