અર્ધા ખૂણાનો પ્રેમ

ચર.ર...ર....ર.... જેવા કર્કશ અવાજ સાથે, ડ્રાઈવરે અચાનક બ્રેક મારવાથી ઓટો રિક્ષા ઉભી રહી. રિક્ષામાંથી એક સોહામણો, સરસ વસ્ત્ર પરિધાન કરેલ એક યુવાન બહાર આવ્યો. અને ઘેરા પૌરુષત્વ સભર અવાજે પૂછ્યું.…
Continue Reading »

નવા શહેર નો પ્રેમ

“અરે કેયાન !!! તું અહી? આટલા વર્ષો પછી? અત્યાર સુધી ક્યાં હતો? ક્યારે આવ્યો? શું કરું છું? મજામાં છું ને?” અમદાવાદ ના એક ક્લબ ની બહાર ની એ સડક.. રસ્તા…
Continue Reading »